toa thanh

THIÊN THƯỢNG - THIÊN HẠ

BÁC ÁI - CÔNG BÌNH

(Dieu et Humanité- Amour et Justice)


NAM MÔ

Nhứt nguyện: ĐẠI ĐẠO HOẰNG KHAI

Nhì nguyện: PHỔ ĐỘ CHÚNG SANH

Tam nguyện: XÁ TỘI ĐỆ TỬ

Tứ nguyện: THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Ngũ nguyện: THÁNH THẤT AN NINH


Đăng Ký Học Giáo Lý Đăng Nhập - Login Quên Mật Mã Thay Đổi Mật Mã Trang Chính - Home Biên Khảo - Luận GiảiGiáo LýLão GiáoLuật ĐạoNho GiáoPhật GiáoThuyết Đạo

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TÒA THÁNH TÂY NINH

CAODAIGIAOLY.NET
------*------